elector.pl - szkoła języków obcych online - Wersja Beta wylogowany...

Hello in mnemobox.com

Welcome in mnemobox.com e-learning system, which consist of foreign language e-learning webpage and huge amount of applications for smartphones with Android and Windows Phone operating systems. You can learn many different foreing languages such as: English, German, French, Spanish, Italian, Russian, Polish.

We give you 50 000 mnemoney on the start for free! You can win additional mnemoney while learning vocabulary, so you will be able to unlock consecutive vocabulary sets.


Słowniki: |
concave : wklęsły kɑnˈkeɪv
If f(x) is twice-differentiable, then f(x) is concave if and only if f ′′(x) is non-positive.
Jeżeli f(x) jest dwukrotnie różniczkowalne, to f(x) jest wklęsłe wtedy i tylko wtedy, gdy f ′′(x) jest niedodatnie.
Any linear function is both concave and convex.
Każda funkcja liniowa jest zarówno wklęsła jak i wypukła.
It is concave on the interval (-∞,0).
Jest wklęsła w przedziale (-∞, 0).

Szczegóły dotycząca kontekstu słówka:

[X]
  • Poleć znajomemu
  • Wykop na swój profil
  • Do przypomnienia
  • Pokaż skojarzenia
  •