elector.pl - szkoła języków obcych online - Wersja Beta wylogowany...

Ucz się za darmo!

Teraz starter 500 000 mnemonów dla każdego!

* podana ilość waluty, pozwala na odblokowanie wszystkich zestawów słówek i ich darmową naukę
* brak ukrytych opłat!

Wersja na Telefon

Kod QR:

ANGIELSKI:elector.pl na Telefon


Słowniki: |
spherical : kulisty ˈsfɪrɪkəl
Any two similar spherical triangles are congruent.
Jakiekolwiek dwa podobne trójkąty sferyczne są przystające.
It is essential that the inside surface is smooth and flowing, any ripples are exaggerated by the reflections from the spherical surface.
Istotne jest, że wewnątrzna powierzchnia jest gładka i płynna, wszelkie tętnienia są zawyżone przez odbicia od kulistej powierzchni.

Szczegóły dotycząca kontekstu słówka:

spherical : sferyczny ˈsfɪrɪkəl
Thus spherical trigonometry differs from ordinary trigonometry in many respects.
Zatem trygonometria sferyczna różni się od zwykłej trygonometrii w wielu aspektach.
The child drew a spherical triangle.
Dziecko narysowało trójkąt sferyczny.

Szczegóły dotycząca kontekstu słówka:

[X]
  • Poleć znajomemu
  • Wykop na swój profil
  • Do przypomnienia
  • Pokaż skojarzenia
  •