elector.pl - szkoła języków obcych online - Wersja Beta wylogowany...

Hello in mnemobox.com

Welcome in mnemobox.com e-learning system, which consist of foreign language e-learning webpage and huge amount of applications for smartphones with Android and Windows Phone operating systems. You can learn many different foreing languages such as: English, German, French, Spanish, Italian, Russian, Polish.

We give you 50 000 mnemoney on the start for free! You can win additional mnemoney while learning vocabulary, so you will be able to unlock consecutive vocabulary sets.


Słowniki: |
triangular : trójkątny traɪˈæŋ.ɡjə.lə
A square matrix is called lower triangular if all the entries above the main diagonal are zero.
Macierz kwadratowa jest nazywany macierzą dolną trójkątną, jeżeli wszystkie elementy powyżej jej głównej przekątnej są równe zero.
Because matrix equations with triangular matrices are easier to solve, they are very important in numerical analysis.
Ponieważ równania macierzowe z macierzami trójkątnymi są łatwiejsze do rozwiązania, to są one bardzo istotne w analizie numerycznej.

Szczegóły dotycząca kontekstu słówka:

[X]
  • Poleć znajomemu
  • Wykop na swój profil
  • Do przypomnienia
  • Pokaż skojarzenia
  •