elector.pl - szkoła języków obcych online - Wersja Beta wylogowany...

Hello in mnemobox.com

Welcome in mnemobox.com e-learning system, which consist of foreign language e-learning webpage and huge amount of applications for smartphones with Android and Windows Phone operating systems. You can learn many different foreing languages such as: English, German, French, Spanish, Italian, Russian, Polish.

We give you 50 000 mnemoney on the start for free! You can win additional mnemoney while learning vocabulary, so you will be able to unlock consecutive vocabulary sets.


Słowniki: |
triangle : trójkąt ˈtraɪæŋɡəl
Right triangles are scalene if and only if not isosceles.
Trójkąty prostokątne są różnoboczne wtedy i tylko wtedy, gdy nie są równoramienne.
A triangle that has all interior angles measuring less than 90° is an acute triangle or acute-angled triangle.
Trójkąt, który ma wszystkie kąty wewnętrzne mniejsze niż 90° jest trójkątem ostrym lub trójkątem o kątach ostrych.
If a figure has three sides, it is a triangle.
Jeśli figura ma trzy boki, to jest ona trójkątem.
The sum of all the angles in a triangle equals 180 degrees.
Suma wszystkich kąty w trójkącie jest równa 180 stopni.

Szczegóły dotycząca kontekstu słówka:

[X]
  • Poleć znajomemu
  • Wykop na swój profil
  • Do przypomnienia
  • Pokaż skojarzenia
  •