elector.pl - szkoła języków obcych online - Wersja Beta wylogowany...

Hello in mnemobox.com

Welcome in mnemobox.com e-learning system, which consist of foreign language e-learning webpage and huge amount of applications for smartphones with Android and Windows Phone operating systems. You can learn many different foreing languages such as: English, German, French, Spanish, Italian, Russian, Polish.

We give you 50 000 mnemoney on the start for free! You can win additional mnemoney while learning vocabulary, so you will be able to unlock consecutive vocabulary sets.


Słowniki: |
square : kwadrat skwɛə(r)
A square with vertices ABCD would be denoted ABCD.
Kwadrat o wierzchołkach ABCD będzie oznaczony ABCD.
The diagonals of a square are perpendicular.
Przekątne kwadratu są prostopadłe.
A square can also be defined as a parallelogram with equal diagonals that bisect the angles.
Kwadrat może być również określony jako równoległobok o równych przekątnych, które dzielą kąty na dwie równe części.
A square is one type of rectangle, and a rectangle is one type of parallelogram.
Kwadrat należy do prostokątów, a prostokąty należą do równoległoboków.

Szczegóły dotycząca kontekstu słówka:

square : plac skwɛə(r)
The square is a highly symmetric object.
Plac jest bardzo symetrycznym obiektem.
They're building a new square.
Budują nowy plac.
Saint Peter's Square was crowded.
Plac Świętego Piotra był zatłoczony.

Szczegóły dotycząca kontekstu słówka:

[X]
  • Poleć znajomemu
  • Wykop na swój profil
  • Do przypomnienia
  • Pokaż skojarzenia
  •