elector.pl - szkoła języków obcych online - Wersja Beta wylogowany...

Hello in mnemobox.com

Welcome in mnemobox.com e-learning system, which consist of foreign language e-learning webpage and huge amount of applications for smartphones with Android and Windows Phone operating systems. You can learn many different foreing languages such as: English, German, French, Spanish, Italian, Russian, Polish.

We give you 50 000 mnemoney on the start for free! You can win additional mnemoney while learning vocabulary, so you will be able to unlock consecutive vocabulary sets.


Słowniki: |
spherical : kulisty ˈsfɪrɪkəl
Any two similar spherical triangles are congruent.
Jakiekolwiek dwa podobne trójkąty sferyczne są przystające.
It is essential that the inside surface is smooth and flowing, any ripples are exaggerated by the reflections from the spherical surface.
Istotne jest, że wewnątrzna powierzchnia jest gładka i płynna, wszelkie tętnienia są zawyżone przez odbicia od kulistej powierzchni.

Szczegóły dotycząca kontekstu słówka:

spherical : sferyczny ˈsfɪrɪkəl
Thus spherical trigonometry differs from ordinary trigonometry in many respects.
Zatem trygonometria sferyczna różni się od zwykłej trygonometrii w wielu aspektach.
The child drew a spherical triangle.
Dziecko narysowało trójkąt sferyczny.

Szczegóły dotycząca kontekstu słówka:

[X]
  • Poleć znajomemu
  • Wykop na swój profil
  • Do przypomnienia
  • Pokaż skojarzenia
  •