elector.pl - szkoła języków obcych online - Wersja Beta wylogowany...

Hello in mnemobox.com

Welcome in mnemobox.com e-learning system, which consist of foreign language e-learning webpage and huge amount of applications for smartphones with Android and Windows Phone operating systems. You can learn many different foreing languages such as: English, German, French, Spanish, Italian, Russian, Polish.

We give you 50 000 mnemoney on the start for free! You can win additional mnemoney while learning vocabulary, so you will be able to unlock consecutive vocabulary sets.


Słowniki: |
rectangle : prostokąt ˈrekˌtæŋgəl
The word rectangle comes from the Latin rectangulus, which is a combination of rectus (right) and angulus (angle).
Słowo prostokąt wywodzi się od łacińskiego rectangulus, które jest kombinacją rectus (prosty) i angulus (kąt).
The midpoints of the sides of any quadrilateral with perpendicular diagonals form a rectangle.
Punkty środkowe boków dowolnego czworokąta o przekątnych prostopadłych tworzą prostokąt.
A square is one type of rectangle, and a rectangle is one type of parallelogram.
Kwadrat należy do prostokątów, a prostokąty należą do równoległoboków.

Szczegóły dotycząca kontekstu słówka:

[X]
  • Poleć znajomemu
  • Wykop na swój profil
  • Do przypomnienia
  • Pokaż skojarzenia
  •