elector.pl - szkoła języków obcych online - Wersja Beta wylogowany...

Hello in mnemobox.com

Welcome in mnemobox.com e-learning system, which consist of foreign language e-learning webpage and huge amount of applications for smartphones with Android and Windows Phone operating systems. You can learn many different foreing languages such as: English, German, French, Spanish, Italian, Russian, Polish.

We give you 50 000 mnemoney on the start for free! You can win additional mnemoney while learning vocabulary, so you will be able to unlock consecutive vocabulary sets.


Słowniki: |
oval : owalny ˈəʊvəl
Many distinct curves are commonly called ovals or are said to have an oval shape.
Wiele różnych krzywych jest powszechnie określane owalami lub mówi się, że mają owalny kształt.
The cricket ground can vary from being almost a perfect circle, to being an extremely elongated oval.
Boisko do krykieta może się różnić od będącego prawie idealnym okręgiem, do będącego ekstremalnie wydłużonym owalem.

Szczegóły dotycząca kontekstu słówka:

[X]
  • Poleć znajomemu
  • Wykop na swój profil
  • Do przypomnienia
  • Pokaż skojarzenia
  •