elector.pl - szkoła języków obcych online - Wersja Beta wylogowany...

Hello in mnemobox.com

Welcome in mnemobox.com e-learning system, which consist of foreign language e-learning webpage and huge amount of applications for smartphones with Android and Windows Phone operating systems. You can learn many different foreing languages such as: English, German, French, Spanish, Italian, Russian, Polish.

We give you 50 000 mnemoney on the start for free! You can win additional mnemoney while learning vocabulary, so you will be able to unlock consecutive vocabulary sets.


Słowniki: |
cuboid : prostopadłościan ˈkjuːˌbɔɪd
A cube has the largest volume among cuboids with a given surface area.
Sześcian ma największą objętość spośród prostopadłościanów dla danego pola powierzchni.
In geometry, a cuboid is a solid figure bounded by six faces, forming a convex polyhedron.
W geometrii prostopadłościan jest bryłą ograniczoną przez sześć ścian tworzących wypukły wielościan.
If the dimensions of a cuboid are a, b and c, then its volume is abc and its surface area is 2ab 2ac 2bc.
Jeżeli wymiary prostopadłościanu to a, b i c to jego objętość wynosi abc, a jego pole powierzchni wynosi 2ab 2ac 2bc.

Szczegóły dotycząca kontekstu słówka:

[X]
  • Poleć znajomemu
  • Wykop na swój profil
  • Do przypomnienia
  • Pokaż skojarzenia
  •