elector.pl - szkoła języków obcych online - Wersja Beta wylogowany...

Hello in mnemobox.com

Welcome in mnemobox.com e-learning system, which consist of foreign language e-learning webpage and huge amount of applications for smartphones with Android and Windows Phone operating systems. You can learn many different foreing languages such as: English, German, French, Spanish, Italian, Russian, Polish.

We give you 50 000 mnemoney on the start for free! You can win additional mnemoney while learning vocabulary, so you will be able to unlock consecutive vocabulary sets.


Słowniki: |
convex : wypukły ˈkɒnvɛks
A solid cube is convex, but anything that is hollow or has a dent in it, for example, a crescent shape, is not convex.
Bryła sześcianu jest wypukła, ale cokolwiek będącego pustym w środku lub mającego wgniecenie, na przykład kształt półksiężyca, nie jest wypukłe.
If the function -f(x) is convex, f(x) is said to be a concave function.
Jeżeli funkcja -f(x) jest wypukła, to f(x) mówi się, że jest funkcją wklęsłą.

Szczegóły dotycząca kontekstu słówka:

[X]
  • Poleć znajomemu
  • Wykop na swój profil
  • Do przypomnienia
  • Pokaż skojarzenia
  •