elector.pl - szkoła języków obcych online - Wersja Beta wylogowany...

Hello in mnemobox.com

Welcome in mnemobox.com e-learning system, which consist of foreign language e-learning webpage and huge amount of applications for smartphones with Android and Windows Phone operating systems. You can learn many different foreing languages such as: English, German, French, Spanish, Italian, Russian, Polish.

We give you 50 000 mnemoney on the start for free! You can win additional mnemoney while learning vocabulary, so you will be able to unlock consecutive vocabulary sets.


Słowniki: |
cone : stożek ˈkoʊn
For example, a pyramid is technically a cone with a polygonal base.
Na przykład, ostrosłup jest technicznie stożkiem z wieloboczną podstawą.
The surface area of the bottom circle of a cone is the same as for any circle.
Pole powierzchni dolnego koła stożka jest takie samo jak dla każdego dowolnego koła.

Szczegóły dotycząca kontekstu słówka:

cone : szyszka ˈkoʊn
The female cones have one to 20 ovules on each scale.
Żeńskie szyszki mają od jednego do 20 zalążków na każdej łusce.

Szczegóły dotycząca kontekstu słówka:

[X]
  • Poleć znajomemu
  • Wykop na swój profil
  • Do przypomnienia
  • Pokaż skojarzenia
  •