elector.pl - szkoła języków obcych online - Wersja Beta wylogowany...

Ucz się za darmo!

Teraz starter 500 000 mnemonów dla każdego!

* podana ilość waluty, pozwala na odblokowanie wszystkich zestawów słówek i ich darmową naukę
* brak ukrytych opłat!

Wersja na Telefon

Kod QR:

ANGIELSKI:elector.pl na Telefon


Słowniki: |
rectangle : prostokąt ˈrekˌtæŋgəl
The word rectangle comes from the Latin rectangulus, which is a combination of rectus (right) and angulus (angle).
Słowo prostokąt wywodzi się od łacińskiego rectangulus, które jest kombinacją rectus (prosty) i angulus (kąt).
The midpoints of the sides of any quadrilateral with perpendicular diagonals form a rectangle.
Punkty środkowe boków dowolnego czworokąta o przekątnych prostopadłych tworzą prostokąt.
A square is one type of rectangle, and a rectangle is one type of parallelogram.
Kwadrat należy do prostokątów, a prostokąty należą do równoległoboków.

Szczegóły dotycząca kontekstu słówka:

[X]
  • Poleć znajomemu
  • Wykop na swój profil
  • Do przypomnienia
  • Pokaż skojarzenia
  •