elector.pl - szkoła języków obcych online - Wersja Beta wylogowany...

Ucz się za darmo!

Teraz starter 500 000 mnemonów dla każdego!

* podana ilość waluty, pozwala na odblokowanie wszystkich zestawów słówek i ich darmową naukę
* brak ukrytych opłat!

Wersja na Telefon

Kod QR:

ANGIELSKI:elector.pl na Telefon


Słowniki: |
cuboid : prostopadłościan ˈkjuːˌbɔɪd
A cube has the largest volume among cuboids with a given surface area.
Sześcian ma największą objętość spośród prostopadłościanów dla danego pola powierzchni.
In geometry, a cuboid is a solid figure bounded by six faces, forming a convex polyhedron.
W geometrii prostopadłościan jest bryłą ograniczoną przez sześć ścian tworzących wypukły wielościan.
If the dimensions of a cuboid are a, b and c, then its volume is abc and its surface area is 2ab 2ac 2bc.
Jeżeli wymiary prostopadłościanu to a, b i c to jego objętość wynosi abc, a jego pole powierzchni wynosi 2ab 2ac 2bc.

Szczegóły dotycząca kontekstu słówka:

[X]
  • Poleć znajomemu
  • Wykop na swój profil
  • Do przypomnienia
  • Pokaż skojarzenia
  •