elector.pl - szkoła języków obcych online - Wersja Beta wylogowany...

Ucz się za darmo!

Teraz starter 500 000 mnemonów dla każdego!

* podana ilość waluty, pozwala na odblokowanie wszystkich zestawów słówek i ich darmową naukę
* brak ukrytych opłat!

Wersja na Telefon

Kod QR:

ANGIELSKI:elector.pl na Telefon


Słowniki: |
concave : wklęsły kɑnˈkeɪv
If f(x) is twice-differentiable, then f(x) is concave if and only if f ′′(x) is non-positive.
Jeżeli f(x) jest dwukrotnie różniczkowalne, to f(x) jest wklęsłe wtedy i tylko wtedy, gdy f ′′(x) jest niedodatnie.
Any linear function is both concave and convex.
Każda funkcja liniowa jest zarówno wklęsła jak i wypukła.
It is concave on the interval (-∞,0).
Jest wklęsła w przedziale (-∞, 0).

Szczegóły dotycząca kontekstu słówka:

[X]
  • Poleć znajomemu
  • Wykop na swój profil
  • Do przypomnienia
  • Pokaż skojarzenia
  •